X

Leerrendement VR/AR

Aanleiding

Het Practoraat Airport & Aviation is een onderzoek gestart naar leerrendementen met behulp van VR. Gamification wordt steeds meer een onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Er zijn veel aannames, zoals dat de leerrendementen stukken hoger zouden liggen als VR als leermiddel ingezet wordt, dan de leerrendementen in de klassieke, "schoolse" setting. Maar is dit werkelijk zo? Tot op heden is binnen Mbo-onderwijs hier nog geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.


Onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is een beeld te schetsen van de effectiviteit van leren met behulp van VR. Daarvoor werden de volgende onderzoeksvragen gesteld:
  • Is er een significant verschil te zien in cijferresultaat met behulp van VR?
  • Is er een significant verschil te zien tussen leeftijd en uitkomst resultaat met/zonder VR?
  • Is er een significant verschil te zien op basis van vooropleiding?
  • Is er een significant verschil te zien op basis van geslacht?
  • Welke ervaring is opgedaan met de inzet van VR?

Uitgangspunten

Als methode is het Quasi Experiment gehanteerd, waarbij de experimentgroep (bestaande uit 41 studenten) gebruik heeft gemaakt van VR Serious Game. De controle groep (bestaande uit 45 studenten) heeft volgens de klassiek georiënteerde onderwijsvorm les gekregen.
Als baseline meting hebben alle studenten een pre-test gemaakt. Na het volgen van het programma hebben alle deelnemers aan het experiment een post-test gemaakt, waarna de verschillen tussen de twee groepen zijn vergeleken, om het effect van de aangeboden leermethode te vergelijken.


Klik op onderstaande link om het onderzoeksrapport te openen
Magic Realism Magic-Realism_97_Docenten-oefenen-met-VR-4
Magic Realism Magic-Realism_97_VR-klas-Yvonne

Peter Hulskemper

MBO College Airport

Gemaakt op 18-06-2019

Laatste aanpassing op 01-07-2019

X

Leuk dat je mee wilt denken, gebruik het onderstaande formulier om je vraag of suggestie in te dienen.